Lelaki Rendah Hati Itu Bernama Abdullah

Bookmark and Share


Rasulullah SAW pernah mengangkat seorang sahabat Abdullah bin Rowahah R.A. untuk menduduki sebuah jabatan panglima dalam perang Mu’tah, namun pada saat itu Abdullah bin Rowahah RA. menerimanya dengan tangis dan cucuran air mata.


Lalu para sahabat lainnya bertanya: “Apa gerangan yang membuat engkau menangis wahai Abdullah?”

Ia pun menjawab: “Tidak ada pada diriku cinta dunia dan keinginan untuk dielu-elukan oleh kalian, tetapi aku hanya teringat ketika Rasululloh mengingatkanku dengan firman Allah SWT: ‘Dan tidaklah dari kalian melainkan akan mendatanginya (neraka jahannam) adalah yang demikian itu bagi Tuhanmu (Ya, Muhammad) merupakan ketentuan yang telah ditetapkan‘ (QS. Maryam: 71)”.


*ini nampol bangeeeeet…


Selalu LURUSKAN NIAT!

–Jika kau pernah menjadi orang yang paling menginginkan syurga, maka apakah layak syurga untukmu jika engkau tidak melakukan amalan para perindu syurga?–
Raras Mulats